Czy dorosłe dziecko może wystąpić o alimenty? Czy należy je płacić?

Alimenty to regularne, obowiązkowe świadczenie na rzecz drugiej osoby, która przez daną sytuację życiową nie jest samodzielna finansowo.

Do realizowania tych świadczeń zobowiązani są najczęściej bliskie jej osoby, choć nie tylko. Zdarza się, że obowiązek alimentacyjny może ciążyć również na osobach niespokrewnionych ze sobą np. byłym małżonku czy ojczymie. Dlatego alimenty to nic innego jak środki utrzymania, które wypłacane są systematycznie przez wskazaną przez sąd osobę.

Kto może wystąpić o alimenty?

Tak naprawdę każdy może wystąpić o alimenty, jeśli jego sytuacja finansowa jest bardzo słaba, a dana osoba została sama ze swoimi rachunkami. Osobie niesamodzielnej majątkowo, która nie jest o własnych siłach w stanie funkcjonować, należą się owe alimenty. Nasuwa się więc pytanie, czy dorosłe dziecko może wystąpić o alimenty? Jak najbardziej może, o ile jest niesamodzielne finansowo oraz zostało same ze swoimi problemami gospodarczymi.

Kim jest osoba niesamodzielna finansowo?

Osoba niesamodzielna finansowo to osoba, która ze względu na swoje niskie dochody bądź ich brak nie jest w stanie sama się utrzymać na swój koszt. Osobie niesamodzielnej majątkowo przysługuje prawo do złożenia świadczenia alimentacyjnego w celu poprawienia swojego stanu bytu.

Tutaj znajdziesz prawnicze informacje dotyczące pozwu o alimenty.

Czy należy płacić środki alimentacyjne?

Czy płacenie alimentów jest obowiązkowe? Płacenie środków alimentacyjnych jest obowiązkowe przez wskazane przez sąd osoby. Osoba ta, chcąc czy nie chcąc, jest zmuszona do wykonywania regularnych płatności na osobę niesamodzielną gospodarczo. Jest to spowodowane nałożeniem obowiązku na daną osobę przez sąd, dlatego jest bardzo istotna. Dana kwota jest uzależniona od sytuacji osoby, która nie jest samowystarczalna zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Środki te muszą zapewnić m.in. wyżywienie, leczenie, odzież oraz mieszkanie.