Co to jest podatek dochodowy? – podstawowa definicja

Ważnym źródłem finansowania usług publicznych jest podatek dochodowy. W polskich warunkach stanowi ważną część dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Uważa się też, że jest źródłem wyrównywania szans. Definicja podatku dochodowego jest na ogół taka sama, ale nie jest to konstrukcja, którą łatwo zrozumieć bez podstawowej wiedzy ekonomicznej.

Podstawy w zrozumieniu podatku dochodowego

Rozważając, czym jest podatek dochodowy, należy najpierw rozróżnić dochód od przychodu. Przewrotnie można napisać, że przychód to jest to, co przychodzi, a dochód to jest to, co dochodzi. Innymi słowy, przychodem będzie każda zarobiona złotówka. Z kolei dochodem będzie przychód pomniejszony o koszty związane z uzyskaniem dochodu.

Dlatego podatek dochodowy to świadczenie na rzecz państwa, którego podstawą opodatkowania stanowi dochód. Na ogół podatku dochodowego nie płaci się od strat (ujemnego zysku). Istnieje jednak koncepcja negatywnego podatku dochodowego, ale jest bardzo rzadka w praktyce systemów podatkowych.

Więcej istotnych artykułów dotyczących ekonomii, inwestycji i prowadzenia własnego biznesu znajdziesz w portalu https://twojpodatek.pl/.

Jak policzyć koszt uzyskania przychodu i podatek dochodowy?

W polskim prawie podatkowym ważnym terminem jest koszt uzyskania przychodu. W przypadku osób fizycznych stanowi on zazwyczaj część przychodów określoną procentowo. Wynika to z dużej subiektywności zaliczania kosztów do ściśle związanych z uzyskaniem przychodu.

W przypadku osób prawnych (przedsiębiorstw) koszty uzyskania przychodu są ściśle określone. Te koszty dla przedsiębiorstw to są np. koszty produktów, podatki i opłaty czy wynagrodzenia. Są one jedna różne od kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Stąd wynika nieadekwatna różnica między stosunkiem zysków brutto i netto w rachunku zysków i strat a stawką podatkową. Obliczenie o ile procent różni się zysk brutto od netto, pozwala obliczyć efektywną stawkę podatkową. Jeśli jest bardzo niska, może to świadczyć albo o specjalnych ulgach podatkowych, albo wykorzystaniu (legalnej) optymalizacji podatkowej.

W narracji publicystycznej pojawia się propozycja zastąpienia podatku dochodowego podatkiem przychodowym. Byłby on wtedy motywujący do uzyskiwania zysków i zamykania nierentownych przedsięwzięć. Powodowałby jednak duże niedostosowanie systemu podatkowego do specyfiki różnych działalności. Na przykład podatek przychodowy dla usług o niskiej marży, ale dużym wolumenie obrotów (np. magazyny) zagrażałby rentowności.